Spotřebitelský audit obchodních podmínek

Nechali jsme provést audit našich obchodních podmínek. Respektované Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. uvedlo naše obchodní podmínky do souladu s platnou legislativou. Zákazníci tak nyní mají jistotu, že se v případě problémů mohou odvolat na svá zákonná práva.